INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.flowerqueen.com.pl realizuje Marcin Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Flower Queen Marcin Przybysz z siedzibą w Kierzlinach (11-010) pod numerem 22 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7392518409.

 

 1. Dokonując zakupów w serwisie internetowym www.flowerqueen.com.pl zawierana zostaje umowa z Flower Queen Marcin Przybysz na warunkach handlowych określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Definicje

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi Towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie, teleonicznie lub poprzez social media.

  Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny dostępnej w sieci pod adresem www.flowerQueen.com.pl. Sklep świadczy Usługi florystyczne na rzecz Klientów.

  Sprzedawca – oznacza Marcin Przybysz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą.
  Flower Queen Marcin Przybysz Kierzliny 22, 11-010 Barczewo, NIP 7392518409, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej; adres e-mail: info@flowerqueen.com.pl

  Regulamin – to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej flowerqueen.com.pl.
 3. Produkty prezentowane na stronie zawierają podatek według aktualnie obowiązującej stawki VAT
 4. Zamówienia mogą być składane przez Klienta poprzez stronę internetową www.flowerqueen.com.pl, maila info@flowerquenn.com.pl, jak również telefonicznie pod numerem + 48 602 728 467

 

PRODUKTY

 1. Flower Queen gwarantuje stan, jak na zdjęciu produktowym kwiatów wiecznych, przez 1 rok od momentu zakpu, gdy będą pielęgnowane według zaleceń prezentowanych w zakładce FAQ.
 2. W wyjątkowych przypadkach niektóre produkty mogą być w danym momencie niedostępne, pomimo, że na stronie istnieje możliwość ich zakupu . W takim przypadku skontaktujemy się z zamawiającym w celu ustalenia rozwiązania.
 3. Niektóre kolory oraz układ róż w pudełkach mogą się nieznacznie różnić od tych zaprezentowanych na stronie internetowej
 4. Ilość róż może różnić się od zdjęć prezentowanych na stronie, bądź w opisach produktów. Produkty sprzedawane są na wielkość pudełka, nie natomiast na ilość kwiatów. Nieodpowiednia ilość kwiatów, które wypełniają całe pudełko, nie może być przyczyną reklamacji
 5. Róże wieczne nie mogą być przechowywane w wilgotnych miejscach, jak również podlewane, w sytuacji gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 6. Róże wieczne mogą zmieniać swoją barwę wraz z upływem czasu, szczególnie kolor może stawać się mniej intensywny, bądź nawet biały, nie może to być przyczyną reklamacji. 

 

ZAMÓWIENIA / PŁATNOŚCI / DOSTAWA

 1. Sprzedawca nie realizuje zamówień na wysyłkę z kwiatów żywych.
 2. Sprzedawca wyśle Towar Kupującemu w terminie do 48 godzin po:
  • zaksięgowaniu płatności na Rachunku bankowym,
  • w wypadku Przedpłaty.
 3. Kupujący może zapłacić za zamówiony Towar osobiście lub przy odbiorze, jeśli Towar zamówiony jest do odbioru w mieście Olsztyn.
 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.
 6. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  • darmowa dostawa na terenie miasta Olsztyn przy zakupach powyżej 100 zł
  • do zakupów poniżej 100zł dostawa na terenie miasta Olsztyn płatna 10 zł
  • odbiór osobisty, w zależności od wyboru dostawy,
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej– koszt dostawy będzie wskazany na Stronie przy odpowiednich rubrykach.
  • Sprzedawca dostarcza zakupiony produkt na terenie miasta Olsztyn w uzgodnionym wcześniej terminie telefonicznie, poprzez e-mail lub social media. Jeśli nie zostanie uzgodniony termin dostawy, sprzedawca dostarcza zakupiony produkt do 48 h na wskazany adres.
 7. Kupujący zobowiązuje się  do sprawdzenia zgodności zamawianego towaru ze stanem faktycznym podczas dostawy w obcości kuriera lub dostawcy w celu sporządzenia ew. formularza reklamacyjnego w przypadku kiedy zajdzie taka potrzeba,
 8. Ze złożonego i nie opłaconego zamówienia można zrezygnować telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail w każdej chwili.
 9. Ze złożonego i opłaconego zamówienia można zrezygnować jedynie jeśli nie zostało ono jeszcze przygotowane lub nadane.
 10. Flower Queen nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w pisowni lub pomyłki w treści ,,liścików’’ dołączonych do kwiatów, jeżeli takie dane zostały przekazane w formularzu podczas płatności. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności przesyłanych danych.
 11. Wszystkie zamówienia realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej nadawane są z gwarancją dostawy na wybrany przez Klienta dzień, jednak mogą wystąpić opóźnienia po stronie przewoźnika, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Wówczas wydajemy list przewozowy potwierdzający prawidłowe nadanie przesyłki.
 12. W ramach dostawy zapewniamy jedno doręczenie w ciągu dnia, wymagane jest zatem wybranie opcji dostawy, w której pod wskazanym adresem kurier zastanie odbiorcę
 13. W przypadku nieobecności odbiorcy, produkt należy odebrać w punkcie odbiorów zlokalizowanym w awizo. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność odebrania przesyłki z punktu odbiorów bez dostawy.

    REKLAMACJE

 

1. Flower Queen odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 

2. Reklamacje możliwe są w następujących sytuacjach:

 

a)           przesyłka nie zostanie doręczona z winy Flower Queen

b)           przesyłka zostanie dostarczona przez firmę kurierską uszkodzona

c)            przedmiot zamówienia będzie niezgodny z produktem zamówionym przez Klienta

 

3. W przypadku róż wiecznych gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty wysłania towaru , tylko w sytuacji gdy Klient stosował się do zaleceń dotyczących pielęgnacji. Instrukcja pielęgnacji  znajduje się na załączonej wraz z produktem ulotce, oraz w zakładce FAQ na stronie www.flowerqueen.com.pl .

 

4. Odstąpienie od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, pozostaje niemożliwe w  przypadku róż żywych, róż wiecznych, a także balonów z helem, gdyż produkty te posiadają terminy przydatności i są realizowane pod konkretne zamówienie, co oznacza, że nie da się ich wykorzystać w przypadku zwrotu.

 

5. W celu udokumentowania niezgodności towaru z umową, należy do 3 godzin po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy : info@flowerqueen.com.pl  informacji o niezgodnościach i załączyć zdjęcia przedmiotowego towaru. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

6. W przypadku zwłoki w odbiorze przesyłki przez Zamawiającego, licząc od daty nadania, przekraczającej 48 godzin dla przesyłek krajowych i 96 godzin dla przesyłek w Europie,  Flower Queen nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu reklamacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

7. W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Jako Flower Queen dopełniając wszystkich danych zawartych w umowie z Klientem, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy wyłącznie po stronie kuriera.

 

8. W sytuacji dostarczenia uszkodzonej przesyłki z winy kuriera, należy w jego obecności dokonać  reklamacji usługi kurierskiej wypełniając dostarczony przez kuriera  protokół szkody, który wraz z zdjęciami  przesłać zgodnie z pkt 5.

 

9. Flower Queen nie ponosi odpowiedzialności za treści życzeń przekazany do druku na  liścikach.

 

10. Firma Flower Queen  odpowiada finansowo wyłącznie do wartości przedmiotowego zamówienia.  

11. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres email: info@flowerqueen.com.pl .W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod nr. telefonu + 48 694 808 987. Adres do korespondencji : Flower Queen Marcin Przybysz , Kierzliny 22, 11-010 Barczewo.

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Internetowy www.flowerqueen.com.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Flower Queen Marcin Przybysz
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Korzystając z usług Flower Queen, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Floweer Queen Marcin Przybysz do:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
   • do realizacji zamówienia
   • odpowiedzi na zapytania
   • archiwizacji
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorzena podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
   • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
   • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
   • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
  3. na podstawie wyrażonej zgody:
   • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Flower Queen Marcin Przybysz. oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).
   • marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.flowerqueen.com.pl
   • analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:
    • Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
     1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
     2. dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
     3. dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
      1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
      2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Flower Queen
      3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
     4. jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść liściku”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.
     5. W przypadku zamówień zagranicznych dane nadawcy są wymagane, ponieważ niektóre oddziały mogą odmówić realizacji zamówienia niezawierającego tych danych.
     6. Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  • poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych
 7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Flower Queen. W szczególności klientowi przysługują prawa do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  • żądania od Administratora usunięcia danych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  • uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  • Prawa powyższe można zrealizować poprzez:
   • zgłoszenie takiej dyspozycji mailowo na adres info@flowerqueen.com.pl
   • zgłoszenie takiej dyspozycji telefonicznie pod numerem 694808987
   • zgłoszenie takiej dyspozycji korespondencją tradycyjną na adres: Flower Queen Marcin Przybysz Kierzliny 22 Barczewo 11-010
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.flowerqueen.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.